Agrair a totes les empreses, firmes i marques col.laboradores la confiança i suport que ens donen any rere any, perquè sense la seva participació les TROBADES RUCK BIKER'S i d'altres esdeveniments no serien possibles.

 

Dividides en tres grups per ordre alfabètic es relacionen les que han estat presents en l'edició de l'any 2017